sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska

Follow us:

WykonawcyZamawiającyZmiany w prawieW JAKI SPOSÓB PODPISAĆ OFERTĘ PODPISEM ZAUFANYM?

29 czerwca 2021
http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2021/06/business-1868015_1920-1280x853.jpg

     Minęło ponad pół roku od wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych, a tym samym od elektronizacji tzw. małych zamówień publicznych. Wydaje się, iż już na chwilę obecną ani Wykonawcy, ani tym bardziej Zamawiający nie mają problemu z kwestią prawidłowego składania ofert i odpowiednio ich weryfikacją. Nic bardziej mylnego.

    Do dnia dzisiejszego, nasz zespół otrzymuje wiele zapytań, czy to ze strony Wykonawców, czy nawet Zamawiających z prośbą o odpowiedź na pytanie jak podpisać ofertę podpisem zaufanym i czy przyjęty przez Wykonawcę sposób Zamawiający ma uznać za prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów.

   Główne pytanie brzmi: „Czy jak Wykonawca podpisze formularz przeznaczony do złożenia oferty, tj. z wykorzystaniem funkcji „PODPISZ i WYŚLIJ” to można uznać, że podpisał ofertę?” Idąc dalej, pojawiały się również takie stanowiska, że w zasadzie „każda oferta składana przeze mnie przez miniPortal/ePUAP powinna zostać uznana za podpisaną, bo aby ją złożyć przecież wykorzystuję odpowiednią funkcję systemu do podpisu formularza”.

     Niestety powyższe stanowisko jest błędne, a samo podpisanie formularza przeznaczonego do złożenia oferty nie wywiera skutków prawnych. Należy bowiem rozróżnić ofertę od formularza przeznaczonego do złożenia oferty. Tylko bowiem podpisanie samej oferty przez Wykonawcę będzie mogło następnie zostać uznane przez Zamawiającego za prawidłowe.

      Swoje stanowisko w tej kwestii wyraził również Urząd Zamówień Publicznych w opinii pt. „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej” (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej).

       Obrazując rozbieżności pomiędzy opatrzeniem podpisem zaufanym samej oferty, a formularza przeznaczonego do jej złożenia podano następujący przykład- opatrzenie właściwym podpisem jedynie formularza służącego do przekazania oferty odpowiada złożeniu podpisu odręcznego na kopercie z ofertą. Różnica zatem jest i to niebagatelna, a niezastosowanie się do powyższych zasad niesie za sobą dotkliwy skutek w postaci  odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

     W jaki sposób zatem podpisać ofertę podpisem zaufanym by ustrzec się przed popełnieniem błędu? Najprościej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej:  https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER. Zamawiający natomiast powinni pamiętać, iż zasadniczo inaczej niż w przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie zawsze na plikach przesłanych przez Wykonawców będzie widać znacznik graficzny. Wynika to bowiem z tego, iż znacznik graficzny w przypadku podpisu zaufanego jest dostępny tylko w formacie PAdES (dedykowanego dla plików .pdf), natomiast w formacie XAdES dedykowanym dla plików edytowalnych nie będzie on widoczny. Dlatego też każdorazowo obowiązkiem Zamawiającego jest weryfikacja podpisu złożonych ofert.

   Autor: apl. radcowski Klaudia Mańka
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
81 534 89 35
81 532 03 09
81 532 03 84

Follow us:

Copyright © wzamowieniach.pl 2020