sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska

Follow us:

NewsProcedury„PROCEDURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”- KOMPEDIUM WIEDZY Z PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓŁAUTORSTWA ZESPOŁU W ZAMÓWIENIACH

10 marca 2021
http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2021/03/książka-pzp-1280x1634.png

     Miło nam poinformować naszych Czytelników, że dostępne w sprzedaży jest już najnowsze kompedium wiedzy z Prawa Zamówień Publicznych.

    Wśród kilkunastu autorów publikacji znaleźli się również prawnicy z zespołu w zamówieniach: radca prawny Mariusz Filipek oraz aplikant radcowski Klaudia Mańka.

     „Procedura zamówień publicznych” Tom II pod redakcją radcy prawnego Mariusza Filipka to najnowsze wydanie książki zawierającej wyczerpujące omówienie zagadnień budzących wątpliwości w stosowaniu tej dziedziny prawa.

    Jak wskazano „publikacja ta stanowi przejaw realnej symbiozy świata nauki oraz praktyki, a w konsekwencji również biznesu, gdyż podkreślić należy, iż w omawianej tu dziedzinie prawa kluczową rolę odgrywają nie tylko zamawiający, ale także wykonawcy, którymi zasadniczo są przedsiębiorcy”.

   Kompedium jest adresowane do osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w instytucjach zamawiających, jak i do wykonawców ubiegających się o zamówienia. Zawiera ono zarówno omówienie teoretyczne, jak i praktyczne najtrudniejszych zagadnień, z jakimi na co dzień borykają się Zamawiający i Wykonawcy.

      Zachęcamy do lektury!

ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
81 534 89 35
81 532 03 09
81 532 03 84

Follow us:

Copyright © wzamowieniach.pl 2020