O nas

wzamówieniach.pl to blog prowadzony przez praktyków zamówień publicznych – radcę prawnego Mariusza Filipka oraz aplikanta radcowskiego Rafała Pilarskiego. Na co dzień, pracując w największej po prawej stronie Wisły kancelarii prawnej, zajmujemy się prawną obsługą zamawiających, wykonawców i podwykonawców na wszystkich etapach ich działalności.

Mariusz Filipek

Radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, medycznego, budowlanego, samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 r. asystent. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Europa”, wiceprezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Targów Lublin S.A. oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych  publikacji o tematyce związanej z prawem. Współpracuje min. z pismem samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA”, „Rzeczpospolita”, „Forum Samorządowe”, „Serwisem Administracji Samorządowej”, „Inżynierem Budownictwa”, portalem „Onet Biznes”, portalem „prawopl.pl”.

Rafał Pilarski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pracownik Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k. – największej kancelarii prawnej w województwach lubelskim i podkarpackim, wielokrotnie nagradzanej w rankingach dziennika „Rzeczpospolita”. Praktyk prawa zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w zakresie sporów sądowych związanych z wykonywaniem umów o zamówienie publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor dokumentacji przetargowych, opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, audytor systemów udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, szkoleniowiec. Na co dzień nadzoruje procesy udzielania zamówień publicznych i ubiegania się o nie w kilkunastu jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach.