sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska

Follow us:

JESTEŚMY EKSPERTAMI
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBICZNYCH

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

wzamówieniach.pl to blog, który dotyczy szeroko
rozumianej tematyki zamówień publicznych.
W odróżnieniu od innych portali,
blogów i stron, które zajmują się tą tematyką,
wzamówieniach.pl to miejsce,w którym przeczytasz
nie tylko o postępowaniu, w drodze którego
zamówienie publiczne zostaje udzielone,
ale i o praktycznych aspektach jego realizacji
i problemach, które są z tym związane.
Jest to również miejsce, za pośrednictwem którego
możesz otrzymać pomoc w uzyskaniu zamówienia,
jego udzieleniu lub wykonaniu
.

KIM JESTEŚMY

wzamówieniach.pl to blog prowadzony przez radcę prawnego Mariusza Filipka i apl. radc. Klaudię Mańka. Na co dzień, pracując w największej po prawej stronie Wisły kancelarii prawnej, zajmują się prawną obsługą zamawiających, wykonawców i podwykonawców na wszystkich etapach ich działalności.

SIEDZIBA
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
E-MAIL
sekretariat@kancelaria-fk.pl
TELEFON
81 534 89 35
81 532 03 09
TEL./FAX
81 532 03 84
http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2022/02/Filipek-web2.jpg

DR MARIUSZ FILIPEK

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k., Prezesem Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a obecnie pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem.

KLAUDIA MAŃKA

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, które ukończyła z wyróżnieniem. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych w Kancelarii Filipek & Kamiński Sp.j. Współautorka książki „Prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – poradnik praktyczny”. W 2021 r., jako jeden z ekspertów ds. prawa zamówień publicznych została powołana do Zespołu ds. zamówień publicznych działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa cywilnego świadczonej zarówno na rzecz podmiotów prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Jej praktyka zawodowa obejmuje doradztwo na rzecz Zamawiających i Wykonawców, analizę prawną dokumentacji przetargowej, przygotowywanie opinii prawnych co do zgodności działań Zamawiających i Wykonawców z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami dokumentów przetargowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Świadczy również pomoc prawną związaną z obsługą realizacji projektów, w tym w szczególności przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków unijnych z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności oraz pomoc prawną związaną z kwalifikowalnością kosztów w projektach dofinansowanych z UE.

Dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych prowadząc szkolenia i webinary dla przedsiębiorców oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2022/02/manka_gray.jpg

MASZ PYTANIA.
NAPISZ.

ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
81 534 89 35
81 532 03 09
81 532 03 84

Follow us:

Copyright © wzamowieniach.pl 2020